ул. Архимандрид Дамаскин 6, центъра, глухата уличка до подлеза за Понеделник пазара, под Света Марина ( Златаря )