ЗА КОНТАКТ

Офиса ни се намира на адрес: ул. Архимандрид Дамаскин 6 – Центъра, под Св. Марина – глухата уличка срещу подлеза за понеделник пазара.

0897 624 884

Телефон за другите услуги – Емо: 0897 624 884

Телефон за компютърните услуги: 0897758715